ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

آسیب ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طي دو دهه گذشته ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر بشدت آسیب دیده و میزان صید قانونی آن برای کل کشورهای حاشیه دریای خزر از 28500 تن در سال 1985 به 460 تن و میزان استحصال خاویار از 3 هزار تن به کمتر 70 تن در سال 2007 رسیده است. يكي از راههای اساسي جهت جبران کاهش ذخایر و تامین نیاز بازار برای حفظ جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی خاویار، توسعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری است.

پرورش ما هیان خاویاری  بسيار پرسود اما فقط با مدیریت برتر بعلاوه تکنولوژی برتر با توجه به توان بالقوه مدیریتی، کارشناسی و تخصصی توليد کنندگان دراین صنعت ایجاد زمينه برای مدرنيزه کردن فرآیند توليد، رونق دادن به فعاليت های بازرگانی داخلی و خارجی، و افزایش دانش و اطلاعات توليدکنندگان این صنعت کاملا مورد توجه قرار گرفت.

@sabtsherkatamiri

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید