ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

اگر شرکت خود را تغییر آدرس دهیم شماره ثبت آن عوض خواهد شد؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکتهایی که می خواهند اقدام به تغییر آدرس کنند،اگر آدرس فعلی و آدرس جدید هر دو در یک واحد ثبتی(داخل یک شهر) باشد،شماره ثبت تغییر نخواهد کرد.بنابراین بعد از اینکه صورتجلسه و تغییر آدرس شرکت به ثبت رسید، آگهی میگردد.

پس نتیجه میگیریم در صورتی شماره ثبت شرکت تغییر خواهد کرد که:
آدرس فعلی و جدید در دو واحد ثبتی(در دو شهر) باشند.در نتیجه بعد از تنظیم صورتجلسه وبه ثبت رسیدن آن، مدارک شرکت از اداره ثبت شرکت فعلی به اداره ثبت شرکت شهرجدید منتقل خواهد شد و شماره ثبت جدید به شرکت واگذار می شود.
توجه:
در مدت انتقال شرکت هیچگونه تغییراتی(مانند:نقل و انتقال سهام، تمدید اعضاء هیئت مدیره و...)نمیتوانید انجام دهید، چون شرکت فاقد شماره ثبت است، پس اگر قصد چنین کاری را دارید قبل از تغییر آدرس به واحد ثبتی شهر دیگر،تغییرات شرکت خود را انجام دهید.

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید