ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

مدت اعتبار ثبت اختراع چقدر است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدت اعتبار ثبت اختراع چقدر است؟

 

اعتبار ثبت اختراع ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه میباشد و برای حفظ و تمدید اعتبار هر سال دوماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه هزینه ای داده میشود تا ثبت اختراع از درجه ی اعتبار ساقط نشود و اگر در صورت عدم پرداخت تا شش ماه پس از انقضای موعد علاوه بر هزینه ی سالانه جریمه نیز پرداخت کند اختراع به اعتبار وی باقی خواهد ماند .

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید