ثبت شرکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1.نقل و انتقال و یا خرید علائم تجاری باید چگونه انجام گردد؟

ابتدا بایدبا اصل گواهینامه ثبت علامت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعلام برند را دریافت نمود.بعد از آن نامه را به اداره ثبت علائم تجاری ارائه نمود وکارشناس اداره بعد از مدتی نامه تایید برند مربوطه را جهت ارائه به دفتر خانه برای متقاضی ارسال میکند.دفتر خانه هم با استناد به نامه مربوطه،سند صلح تنظیم نموده که این سند صلح باید مجددا به همراه اصل گواهینامه به اداره ثبت برند ارسال شود و پشت گواهینامه برند ظهر نویسی گردد.آخرین مرحله : درج آگهی انتقال برند در روزنامه رسمی کشور میباشد. کارشناسان ثبت امیری ،ثبت کلیه مراحل فوق را برای شما در اسرع وقت انجام میدهند.
 

2.ویژگیهای شرکت سهامی خاص چیست؟

مسئولیت سهامداران در قبال تاءدیه درون شرکت فقط به میزان سهامشان است نه بیشتر. برای تصمیم گیری جهت اداره شرکت راءی اکثریت ملاک است، منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است. شیوه اداره ی آن کامل است و مقررات قابل توجیهی راجع به نحوه ی اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت به آن وضع شده است.

3.ویژگیهای شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

هر شرکت فقط به میزان سهم الشرکه در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است.
مدت مدیریت مدیران بر خلاف شرکتهای سهامی،محدود به مدت معینی نمیباشد.
در تقسیم سود و زیان اگر اساسنامه حکم خاصی نداشته باشد،تقسیم آن به نسبت سهمی است که هر یک از شرکا از سرمایه شرکت دارد.

4.شرایط روابط فامیلی موسسین در ثبت شرکت چیست؟

کلیه افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی میتوانند در شرکت عضو بوده و سهامدار باشند ولی بازرسان شرکت نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی در طبقه یک پدر و مادر و جد و جدات پدری و مادری و خواهر و برادر داشته باشند. البته بازرسان اصلی و علی البدل میتوانند نسبت فامیلی در طبقه یک داشته باشند و همچنین هیئت مدیره هم میتوانند نسبت فامیلی در طبقه یک با هم داشته باشند.

5.شرایط سنی اعضا برای ثبت شرکت چقدر است؟

اعضا باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشند. البته هم افراد در هر سنی میتوانند سهامدار شرکت باشند و اگر زیر ۱۸ سال تمام سن داشته باشند به ولایت ولی سهامدار میشوند ولی برای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس باید حداقل سن قانونی را داشته باشند.

6.تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی در چیست؟

شرکت تجاری به استناد ماده ۸۳ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است. اما شرکت مدنی معمولاً دارای شخصیت حقوقی نیست. شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکاء یا برخی از آنها متفاوت باشد. اما برای شرکت های مدنی اقامتگاه و تابعیت متصور نیست. به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکاء اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکاء قابل توفیق نیست و بالعکس.

 7.خطرات عدم ثبت شرکت چیست؟

 طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته باشد یا در آینده تشکیل شود( بعنوان مثال ،دو یا چند نفر که با هم مشغول کاری میشوند) و با اشتغال به امور تجارتی خودرا بصورت یکی از شرکتهای ذکر شده در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء میگردد.دقت کنید که سخت ترین احکام دادگاه در مورد شرکتهای تضامنی صادر میگردد.

8.در ثبت شرکت با مسئولیت محدود تغییر نحوه حق امضاء در اساسنامه ثبت شرکت به چه صورت انجام میپذیرد ؟

جهت تغییر نحوه حق امضاء شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ابتدای به امر باید ماده مربوطه در اساسنامه شرکت را بخوانیم و ببینیم که آیا هیئت مدیره مجاز به این تغییر میباشند یا از عهده هیئت مدیره خارج است ، اگر از وظایف هیئت مدیره بود، باید صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تنظیم گردد و تغییرات در زمینه نحوه حق امضاء صورت گیرد و ماده مربوطه در اساسنامه ثبت شرکت اصلاح شود.
در غیر اینصورت باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سریعا تشکیل گرددوتغییر نحوه امضاء بصورت کامل ذکر گردد و ماده مربوطه اصلاح شود.

9.نکته مهم در ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود.

طبق ماده 95 قانون تجارت در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( با مسئولیت محدود) حتما قید شود در غیر اینصورت شرکت مذکور در مقابل اشخاص ثالث ،شرکت تضامنی محسوب  میشود و تابع مقررات شرکت تضامنی قرار میگیرد.

شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد که ابتدا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. ضمنا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای  شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان ذکر شده افزایش دهد. باید توجه داشت که دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد، آخرین مطلب اینکه اساسنامه شرکت با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

 

انحلال ثبت شرکت قبل از موعد  بعهده مجمع عمومی فوق العاده است و هر زمان میشود در مورد آن  تصمیم گرفت.این تصمیم وقتی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد.بنابر این،سهامداران باید با توجه به مقررات قانونی،صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده و به پیوست سایر مدارک،به اداره ی محترم ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا آن اداره ی محترم،اقدامات لازم جهت ثبت را مبذول دارد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

 

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت :
هیئت مدیره شرکت باید بعد از منقضی شدن سال مالی، صورتهای دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی در مورد فعالیت
و وضعیت عمومی شرکت طی سال مذبور تنظیم کند.
اسناد ذکر شده در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسین قرار گیرد.

 

طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت
هیئت مدیره شرکت باید حداقل یک نفر شخصیت حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات و زمان تصدی و حقوق وی را تعیین کند.
ضمنا میشود اعضای هیئت مدیره را خارج از شرکای شرکت یا سهامداران شرکت انتخاب نمایند

 

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او سپرده شده است
نماینده قانونی شرکت محسوب میگردد . ضمنا میتواند از طرف شرکت حق امضاء داشته باشد

 

انحلال شرکت
بعد از منحل کردن شرکت و اخذ آگهی انحلال از اداره ثبت شرکتها و انتخاب مدیر تصفیه باید امور مربوط به تصفیه شرکت از جمله اخذ مفاسا حساب مالیات، بیمه تامین اجتماعی و پرداخت دیون اشخاص ثالث و مطالبه کلیه مطالبات شرکت انجام گردد.

 

جهت انحلال شرکت حتما باید صورتجلسه انحلال را در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کنیم و صورتجلسه مذکور را باید کلیه شرکاء امضاء نمایند و به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.
نکته دوم: وقتی آگهی انحلال صادر گردید .مدارک شرکت پس از انحلال شرکت باید تا ده سال حفظ و نگهداری گردد

 

10.تبدیل شرکت سهامی خاص به عام چگونه است؟

1- موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده  در شرکت سهامی خاص رسیده باشد. 2- سرمایه شرکت حداقل به اندازه  ای باشد که برای شرکتهای سهامی عام تعیین گردیده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان قانونی افزایش دهد.3-دو سال کامل از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد .4- دو بار ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی سهامداران رسیده باشد.5-اساسنامه شرکت با رعایت مقررات  این قوانین در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد(ماده 278 قانون تجارت)

 

11.چرا در نام شرکت هایی با مسئولیت محدود باید عبارت "با مسئولیت محدود" در نام شرکت قید شود؟

زیرا اگر عبارت با مسئولیت محدود قید نگردد در غیر اینصورت شرکت در قبال اشخاص ثالث شرکت  تضامنی تلقی میشود و تابع مقررات  شرکت تضامنی خواهد بود.

تاریخ بروز رسان:1397/11/03

 

با تشکر از مطالعه مطالب فوق.لطفا سوالات خود را از بخش نظرات یا تماس با مطرح کنید.تمامی مطالب از ثبت شرکت امیری تامین شده است.

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید