ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فروشگاه عینک

این ابزار بینایی سنجی که در دو نوع آفتابی و طبی عرضه می شود، کمک فراوانی به بهبود دید می کند. به طور معمول هر فردی عینک را برای مقصود خاصی استفاده می کند. بعضی برای رفع ضعف بینایی و برخی دیگر برای محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر عینک به چشم می گذارند.

باتوجه به نیاز سالانه 5میلیونی کشور به عینک طبی و 3میلیونی به عینک آفتابی، بازار مطلوب و مناسبی را در مورد این کالای توان بخشی به وجود آورده است. ضمن اینکه به 20میلیون زوج عدسی هم نیازمندیم که همه آنها از طریق واردات تأمین می شود. 

سرمایه اولیه راه اندازی فروشگاه عینک

سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40میلیون تومان باید کنار بگذارید.

می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه و برای خرید کالای اصلی باید بین 3 تا 5میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره بها هم بین 4 تا 10میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین  کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است.

سرمایه اولیه راه اندازی فروشگاه عینک

سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40میلیون تومان باید کنار بگذارید.

می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه و برای خرید کالای اصلی باید بین 3 تا 5میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره بها هم بین 4 تا 10میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین  کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است.

 

 هم اکنون  طرح راه اندازی فروشگاه عینک  را به ثبت امیری سفارش دهید.

@sabtsherkatamiri

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تولید پوشاک

 

هدف از اجراي طرح، احداث واحد تولیدی پوشاک به میزان 180 هزار عدد در سال و به صورت دو نوبت كاری 8 ساعته درروز و 300 روز كاري در سال مي باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 5 هزار متر مربع و زيربنايي در حدود2300 متر مربع احداث مي گردد.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید پوشاک

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 180000 عدد در سال

 مساحت زمین: 5000 متر مربع

تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید پوشاک: 114 نفر 

ابعاد اقتصادي طرح تولید پوشاک

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید پوشاک: 8800 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاري ثابت : 22000 میلیون ريال

ارزش خالص دارایی:3200 میلیون ریال

نرخ بازدهی طرح:21 درصد

 

 هم اکنون  طرح تولید پوشاک  را به ثبت امیری سفارش دهید.

@sabtsherkatamiri

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تولید لامپ کم مصرف

 

 احداث واحد صنعتی تولید انواع لامپهای کم مصرف به ظرفیت اسمی سالانه 500 هزار عدد انواع لامپ کم مصرف (الکترونیکی)، 100 هزار عدد ایگنیتور لامپهای گازی و 300 هزار عدد انواع بالاست الکترونیکی (لامپ مهتابی) طی كي شیفت کاری 8 ساعته و 300 روز کاری در سال به منظور تامین بخشی از نیازهای رو به افزایش داخلی و خارجی می باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 2500 مترمربع و زيربنايي در حدود 1300 متر مربع احداث مي گردد.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید لامپ کم مصرف

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 500 هزار عدد در سال

 مساحت زمین: 2500 متر مربع

تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید لامپ کم مصرف: 45 نفر 

ابعاد اقتصادي طرح تولید لامپ کم مصرف

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید لامپ کم مصرف: 6000 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاري ثابت : 15300 میلیون ريال

ارزش خالص دارایی:26300 میلیون ریال

نرخ بازدهی طرح:50 درصد

 هم اکنون  طرح تولید تولید لامپ کم مصرف  را به ثبت امیری سفارش دهید.

@sabtsherkatamiri

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تولید انواع الکتروموتور

هدف از اجراي طرح، احداث یک کارخانه تولید الکتروموتور به ظرفیت120 هزار عدد در سال با توا نهای متفاوت و با یک نوبت كاری 8 ساعته درروز و 330 روز كاري در سال مي باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 4 هزار متر مربع و زيربنايي در حدود 1600 متر مربع احداث مي گردد.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع الکتروموتور

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 120 هزار عدد در سال

 مساحت زمین: 4000 متر مربع

تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید انواع الکتروموتور: 26 نفر 

ابعاد اقتصادي طرح تولید انواع الکتروموتور

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید انواع الکتروموتور: 5000 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاري ثابت : 12600 میلیون ريال

ارزش خالص دارایی:1900 میلیون ریال

نرخ بازدهی طرح:21 درصد

 

 هم اکنون طرح تولید انواع الکتروموتور  را به ثبت امیری سفارش دهید.

@sabtsherkatamiri

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طرح تولید دارو های گیاهی

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع داروهای گیاهی

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 400 هزار تیوپ و 3میلیون قرص گیاهی 

 مساحت زمین: 3000 متر مربع

تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید انواع داروهای گیاهی: 35 نفر 

ابعاد اقتصادي طرح تولید انواع داروهای گیاهی

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید انواع داروهای گیاهی: 4400 میلیون ریال

برآورد سرمایه گذاري ثابت : 11000 میلیون ريال

ارزش خالص دارایی:444 میلیون ریال

نرخ بازدهی طرح:19 درصد

 

هم اکنون  طرح تولید انواع داروهای گیاهی را به ثبت امیری سفارش دهید.

@sabtsherkatamiri