ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

شرکت ایرانی چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میگردد.ثبت شرکت به موجب تقاضانامه که در دونسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد. به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه گردد: شرکتنامه، اساسنامه، اسامی شرکت. لازم بذکر است بدانید بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه دوم تقاضانامه را با قید تاریخ و شماره ثبت امضا و به مهر اداره مهمور کرد ه و به تقاضا کننده تحویل دهد. این سند، سند شرکت خواهد بود

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید