ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

میزان مشارکت و تعهدات در سهامی خاص به چه صورت است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در شرکت سهامی خاص
سهام ، میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن سهم را در شرکت سهامی مشخص می کند که  می تواند بی نام باشد یا با نام و یا انتفاعی و سرمایه‌ ای و یا گاهی سهام ممتاز .
در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. ورقه سهم به شکل اوراق تجاری و متحد الشکل می باشد.

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید