ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

پلمپ دفاتر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر یکی از قوانین تجاری است که عدم توجه به آن جریمه مالیاتی در پی خواهد داشت  یعنی  هر تاجر حقیقی و حقوقی موظف که هرچه سریعتر نسبت به دریافت دفاتر روزنامه و کل اقدام نماید .

پلمپ دفاتر مطابق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی) مکلف به اخذ دفاتر 1- روزنامه 2- دفتر کل می باشد. مطابق ماده 7 قانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و بطور کلی مجمع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده 8 قانون تجارت می گوید دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. پلمپ دفاتر مذکور برای شرکت های تازه تاسیس تا نهایتا 30 روز پس از آن امکان پذیر می باشد و برای شرکت های دیگر برای هر سال مالی که اصولا از اول فروردین تا انتهای اسفند می باشد باید قبل از شروع سال مالی اخذ گردد. یعنی برای پلمپ دفاتر سال 1390 که از اول فروردین شروع می گردد باید نهایتا تا 29 اسفند هشتادو نه اقدام گردد در غیر اینصورت ممکن است دفاتر مالی آنها مورد قبول واقع نگردد و مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الارس محاسبه گردد که در این صورت شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و … نمی تواند داشته باشد.

پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکت ها صورت می پذیرد و احتیاجی به تسلیم دفاتر برایشان نیست بلکه با پرداخت مبلغ آن خود مرجع اقدام به تهیه و پلمپ آن می نماید . پلمپ دفاتر در واقع به معنای برگ شماری دفاتر و منگوله دارکردن دفتر می باشد تا نتوان از آن ورقی کم یا زیاد نمود . همچنین نام شرکت در آن قید شده و شماره ثبت پلمپ دفاتر در آن قید گردید و مهر ثبت شرکت ها در آن منظور می گردد. برای هرشرکت حداقل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای هرسال مالی احتیاج می باشد در صورت پر شدن دفتر و احتیاج به دفتر دوم مجددا اقدام به اخذ دفاتر مربوطه و پلمپ آن می باشد.

مدارک جهت پلمپ دفاتر قانونی اشخاص حقیقی :

  • 1- کپی شناسنامه
  • 2- کپی کارت ملی
  • 3- ـ آدرس و کد پستی شخصیت حقیقی
  • مدارک جهت پلمپ دفاتر قانونی اشخاص حقوقی :
  • 1- کپی از روزنامه رسمی آگهی تاسیس
  • 2- کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات
  • 3- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسین
  • 4- مهر شرکت

با ما تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید