ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

اخذ کد اقتصادی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند.

از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.

علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی ( اشخاص حقوقی )

 1. اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
 2. کپی پیش آگهی تاسیس
 3. کپی روزنامه رسمی تاسیس

4.کپی اساسنامه شرکت

5.کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)

6.کپی اظهارنامه (سهامی خاص)

7.کپی تقاضانامه (موسسات)

8.کپی پیش آگهی تغییرات

9.کپی روزنامه رسمی تغییرات

10.کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره

11.اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه

12.کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری

13.اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

14.وکالت نامه به نام نماینده موسسه در دفترخانه اسناد رسمی

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی ( اشخاص حقیقی )

 1. فرم اطلاعات هویتی
 2. تصویر شناسنامه
 3. (اصل و تصویر) فیش بانکی
 4. مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری ( رسمی وغیر رسمی )
 5. سه قطعه عکس ۴*۳
 6. فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)

 

نحوه در خواست شماره اقتصادی

مؤدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید.

 

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

 1. در خواست کتبی شخص
 2. فتوکپی پروانه کسب
 3. فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 4. تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 5. عکس 4*۳ متقاضی ( سه قطعه )
 6. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

پس ازتهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید. چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

 

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

 1. درخواست کتبی شرکت
 2. روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است
 3. فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
 4. تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی
 5. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

 

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید.

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید