ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی در چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی در چیست؟

شرکت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می شود؛ در حالی که شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک تشکیل می شود.
حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام، پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال به اضافه تکالیف حداقل ۳۵ درصد سرمایه‌ نقدی است اما در شرکت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارک تودیع سرمایه، صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شرکت یا هیات مدیره کفایت میکند .در واقع قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است و این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت می شود چرا که عمده تضمین طلب طلبکار،سرمایه شرکت است. بنابراین لازم است که حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد که حدودی پاسخگویی طلب طلبکاران باشد.
ور شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند
(ماده۱۰۴ قانون تجارت) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه مدیر برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می شوند.(ماده ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۰۹ قانون تجارت )
قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۹۷ و ۹۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، وسیع تر از شرکت با مسئولیت محدود است.
(ماده ۲۰قانون تجارت)

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید