امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سرمایه گذاری مورد نیاز حدود 50 میلیارد ریال است
نوع محصول:
یونجه
کشت بادام و گردو و ...
گندم، جو و ذرت
صنایع تبدیلی و اسکان و اداری و دام پروری و گلخانه و کنسانتره‌سازی میوه و آبمیوه
کشت جالیزی و غلات
گیاهان دارویی

 

تهیه کننده:

ثبت امیری با همکاران زبده در زمینه طرح نویسی

شهریور 1400