• باتوجه به بخشنامه ای از سوی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر اینکه در راستای بهبود فضای کسب و کار و اجرایی شدن تبادل اطلاعات فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پایگاه سجل کیفری قوه قضاییه، امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان فراهم گردیده لذا از این پس پاسخ الکترونیکی پایگاه مذکور در حکم گواهی عدم سوء یشینه بوده و نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به طور فیزیکی نخواهد بود و این امر موجب تسریع در روند ثبت شرکت شما عزیزان می باشد.

  • نگران رقبای کسب و کار خودت هستی؟
    پیشنهاد ثبت امیری به شما اینه:
    برند،علائم تجاری،طرح صنعتی و حتی لوگو خودت را سریعا ثبت کنی.
    وقتی ثبت کردی دیگه با خیال راحت میتونی همه جا تبلیغ خودت را داشته باشی و اگر شخصی اعم از حقیقی،حقوقی از برند کسب و کار شماسوء استفاده کرد طبق قانون میتونی شکایت کنی و خسارت دریافت کنی.